ВЪПРОСИ най-често задавани от архитекти, инженери, строители, специалисти ВиК, собствениците на жилища

и  ОТГОВОРИТЕ ИМ

 1.     Какво представлява клапата?

А. Противовакуумната клапа Студор е устройство, което се инсталира в сградна канализационна инсталация. Проектирано е да се задейства при възникване на опасност от засмукване на водните затвори на сифоните на санитарните прибори. Когато такива условия не съществуват, клапата се затваря под действие на собственото си тегло. Основното й предназначение е да запазва водните затвори на сифоните на санитарно-техническите прибори.

2.     Как функционира противовакумната клапа Студор?

А. Клапата се отваря и позволява на въздуха да навлезе в системата и по този начин се предотвратява образуването на вакуум. Студор клапата поддържа налягането в инсталацията в границите от (+) или (-) 25 mmH2O. При статични условия, когато липсва движение на водата в канализационната инсталация, клапата е плътно затворена и  не позволява проникването на газове в помещението.

3.     Какво е това воден затвор на сифон и защо е толкова важен?

А. Водният затвор на сифона е водна бариера - неразделна част от всяка канализационна система. Функцията му е да предотвратява навлизавето на газове в сградата.

4.     Канализационните газове замърсяват ли околната среда?

А. Да. Тези газове са един от источниците на увреждане озоновия слой, освен това разнасят лоша миризма.

5.     Позволяват ли клапите Студор навлизане на газове от канализацията?

А. Не. Уникалната конструкция на клапата, която се затваря под действие на собственото си тегло, не позволява на канализационните газове да проникнат в сградата при условия на изравнено налягане в инсталацията, осигурява обитателите на сградата срещу инфилтрация на същите.

6.     Как се предпазват водните затвори на сифоните вътре в сградите?

А. Традиционният метод за поддръжка и предпазване на водните затвори на сифоните е изграждането на тръбна система за вентилация, проникваща през покрива на сградата. Клапата Студор предлага едно по-евтино и по-естетично решение.

7.     Наистина ли е необходима вентилация на сградните канализационни системи?

А. За да се поддържа нивото във водните затвори на сифоните е необходимо осигуряването на вентилация. Това се постига чрез тръбна вентилационна система и или по някакъв друг начин, който би намалил колебанието на налягане в канализационната система при действие на санитарните прибори.

8.     Защо тръбната вентилационна система беше стандартна практика за промишлеността?

А. В продължение на много години инсталирането на тръбна вентилационна система беше единственото решение за поддържане на водните затвори на сифоните на санитарните прибори в една сградна канализационна инсталация. През последните двадесет години технологичния напредък на произвежданите от Студор, противовакуумни клапи предложи една алтернатива на скъпоструващите тръбни вентилационни системи.

9.     Противовакуумната клапа механично съоръжение ли е?

А. Да, според нуката механика, която се занимава със законите на енергията, силите и тяхното взаимоотношение за уравновесяване на деформацията, или движението на твърди тела, течности и газове

Б. Следователно, цялата тръбна система, включваща канализационната и вентилационна инсталация, е една механична система. Канализационната и вентилационната системи функционират и се подчиняват на законите на механиката.

В. В тръбните системи има вградени много съоръжения, като предпазни вентили, обратни клапани и филтри всички те са примери на механични съоръжения. Също както клапата Студор, тези механични съоръжения се използват за да поддържат фунционирането на тръбната система, включително и водните затвори.

Г. Нито едно от тези съоръжения, срещани обикновено в сградните тръбни инсталации и споменати по-горе, не би могло да функционира без използване на хидравличните и гравитационни закони.

10.   Какво може да се каже за случаите, когато в канализационната мрежа възникне положително налягане?

А. В сградните канализационни инсталации, където има вероятност за поява на положително манометрично налягане, което може да надхвърли +25 mm воден стълб, трябва да се използва предпазен вентил,който да осъществи връзка с атмосферата. Клапите Студор могат да се използват успешно в комбинация с такива вентили или съществуващите тръбни вентилационни системи.

Б. Когато клапите Студор се използват като цялостна система без обикновения изход през покрива, те остават в затворено положение при положително манометрично налягане до 762 mm воден стълб. Сградна канализационна инсталация с вградени елементи на Студор, се превръща в една съвременна Предупредителна Система, недопускаща разкъсване на водната струя.

В. Ранните симптоми, предупреждаващи за затлачване или непълно изтичане от санитарен прибор, са един предупредителен сигнал за нарушена функция на системата. За щастие тази индикация се получава преди настъпването на каквото и да е наводняване.Това става благодарение на едно въздушно затваряне, което осъществяват клапите, свързани в системата и намиращи се по-нагоре от причината, която пречи на движението на водния поток на по-ниско ниво.

11.   Ако клапата Студор е инсталирана под умивалник, какво се случва ако се появи запушване след нея ? Клапата ще пропусне ли отпадъчна вода в помещението?

А. Не. Въздухът, намиращ се в тръбопроводите преди запушването ще попречи на отпадъчната вода да преминат през клапата. Тази въздушна възглавница предпазва клапата и тя функционира като Предупредителна система.

12.   Какво трябва да се има предвид, когато сградата е свързана с централна канализационна система? 

А. Местните административни власти могат да наложат като изискване допълнителна вентилация към атмосферата. Обикновено се изисква една връзка с атмосферата за всяка инсталация. С новите инженерни решения, това може да се осъществи в зависимост от всеки конкретен случай.

13.   Какво трябва да се има предвид, когато сградата е свързана със септична система?

А. Една връзка с атмосферата трябва да бъде инсталирана за вентилиране на септичната яма. Клапата Студор може да бъде инсталирана на всички останали места, където е необходима вентилация.

14.   Какви са предимствата на системата Студор?

А.  Предимствата са многобройни, тъй като инсталация с клапи Студор спестява време и пари.

Б. Намалява приблизително двойно стойността в сравнение с тръбните вентилационни системи.

В. Намалява вероятността от течове около отворите в покрива, което е често явление при тръбните вентилационни системи.

Г. В допълнение предпазва околната среда от замърсяване с канализационни газове.

Д. В случаите на пожар, предпазва от ефекта на комина и елиминира необходимостта от превантивни мерки срещу разпространение на огъня елементи.

15.   Какви са предимствата ми като строител?

А. Естетичността, е първото предимство, което е очевидно; с премахването на отворената тръбна вентилация и завършения вид на покрива на сградата.

Б. Експедитивността нараства с отстраняването и координирането на търговските проблеми, съпровождащи изграждането на по-сложната тръбна вентилационна система.

В. Не сте подложени на опастността от течове, причинени от извеждането на  сградната вентилационна инсталация през покрива.

16.   Какви са моите предимствата като проектант?

А.  Проектните ограничения, дължащи се на сложната вентилация отпадат, тъй като последната може да бъде заменена със клапите Студор, осигуряващи по-голяма свобода на решенията.

17.   Какви са моите предимствата като ВиК изпълнител?

А. Чрез клапите Студор се постига ускоряване на строителството, осигурява се една по икономична инсталация поради по-рентабилно вложения труд и материали.

Б. Клапите Студор са пригодни за различни по размери тръби. Чрез тях се спестява ценно складово пространство и се елиминира необходимостта от наличност за всеки индивидуален размер тръба.

В. Намалява се необходимостта от някои противопожарни устройства .

18.   Аз, опитно зайче ли съм за новата технология? 

А. Не. Тези клапи са показали предимства в целия свят и са утвърдили надеждността си през последните двадесет и пет години в милиони инсталации. Въпреки това, клапите Студор продължават непрекъснато да бъдат подлагани на изпитания за надеждност в съсответствие със стандартите на ASSE 1050 и 1051. Офертите на Студор са изключителната гаранция за дълготрайност и нямат конкурентни в производството но подобни устройства.

19.   Клапите Студор подходящи ли са за всички случаи на вентилация?

А. Да. Студор предлага два вида клапи за сградни ВиК инсталации. МИНИ-клапата е проектирана да вентилира цели клонове както и единични санитарно-технически прибори. МАКСИ-клапата осигурява вентилация на сградна канализационната мрежа с висичина до седем етажа.

20.     За какви размери тръби са предназначени двата модела клапи?

 А. МИНИ-клапата се монтира на тръбни системи с номинален диаметър от 32, 40 и 50mm. Студор МАКСИ-клапата е проектирана за монтаж на тръбни системи  от 50, 75 и 110 mm

 21.   Как се монтират Студор клапите? 

А. МИНИ-клапата Студор е комплектована с универсален адаптор за тръби 40 и 50mm. (PVC или ABS). За тръби с размери 32 се предлага специален адаптор.

Б. МАКСИ-клапата Студор се монтира или посредством универсален маншонза  50 и 110 mm или чрез лепено съединение за 75 mm тръби.

22.   На какъв вид материал могат да бъдат инсталирани клапите Студор?

А. На всякакъв.

23.   Има ли някакви предпазни мерки, които трябва да се вземат предвид при инсталирането както на МИНИ, така и на МАКСИ клапите Студор?

А. Мини-клапата трябва да бъде инсталирана поне 100 mm над хоризонталната  отводнителна тръба на санитарните прибори, които обслужва. Достъпа до клапата също е от значение. Задължително клапите се монтират във вертикално положение. Когато се монтират на вертикален канализационен клон трябва да отстоят най-малко на 64 mm над най-високия преливен ръб на санитарните прибори.

24.   Какво трябва да се съобрази по отношение на изолационните материали, използвани в сградата?

А. Препоръчва се клапите Студор да бъдат монтирани след монтажа на топлоизолацията  на тавана. Ако това не е направено монтирайте клапите на растояние 100-200 mm над плочата, така че да може да се положи всякакъв изолационен материал.

25.   Има ли някакви специални елементи в системата Студор? 

А. Системата Студор съчетава клапа с гравитационно действие, която е обезопасена както отвън, така и от вътре, срещу паразити и частици, които биха могли да окажат въздействие върху седловите повърхности на клапата. 

Б. Използването на опаковката предпазва клапата от екстремни температури.

В. Специално проектирания с форма на конус връх осигурява връщането на конденза по вертикалния клон.

Г. Уникалния универсален преход позволява двата модела клапи да обхванат всички размери тръби от 32, 40, 40, 75 и 110 mm, спестявайки транспортни и складови обеми.

Д. Предлага се кутия за инсталиране в ниша, както на вътрешни, така и на външни стени.

26.   Устойчиви ли са клапите Студор?

А. Клапите Студор са предназначени да съответстват на системата. Тя е клапа с гравитационно действие, която е обезопасена както отвън, така и от вътре, срещу паразити и частици, които биха могли да окажат въздействие върху седловите повърхности на клапата.

Б. Процедурите по установяване контрол на качеството, които се изискват от агенциите по стандартизация по цял свят, принудиха Студор да поддържа достоверен запис на всички покупки, касаещи суровините, използвани в производството. Това е на разположение за периодично инспектиране.

В. Всяка клапа минава на индивидуално изпитание, като се подлага на преди окончателно пакетиране и транспорт. Това гарантира плътно прилягане на клапата, която ще функционира по задоволителен начин в продължение на много години.

27.   Могат ли противовакуумните клапи Студор да бъдат инсталирани извън сградата?

А. Да, възможно е, стига да са добре защитени от директното въздействие на слънце, дъжд, сняг и др.

28.  Могат ли Студор клапите да се инсталират на места, където има условия за замръзване или прегряване, т.е. на таваните?

А. Да. Студор клапите са осигурени с изолация, като част от опаковката им. Изолацията ще предпазва клапата и осигурява правилното й функциониране в температурния диапазон от -40 до + 66С.

29.  Удобрени ли са клапите Студор съгласно стандартите в САЩ и Европа?

А. Да . В САЩ  - ANSI/ASSE 1051and 1050; SBCCI 1994 SPC; BOCA 1993 NPC; CABO 1995; IPC 1995;

Б. Да. В Европа  Великобритания BBA 86/1643; Финландия LVI-488434; ATG 1464 Белгия,  Дания  @ 2.47/DK 7375, Atec 15/87-106 Франция, Швеция Y 1685/80, и др.

В. Да. Единни европейски норми ЕN 12056-2

30. Имат ли противовакуумните клапи Студор разрешение за влагане в строителството в България

А. Да

Б. Използвани са при стройтелството на много съвременни сгради в България: