ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Критерии за проектиране съгласно Европейски стандарт EN 12056-2
Минимален въздушен поток за Противовакумните клапи


При вентилация на етажните клонове


При вентилация на вертикалните канализационни клонове
 

Минималното количество въздух за всеки диаметър  се определя по следната формула:

За пълнеж 50%: QAmin = 1 x QWmax
За пълнеж 75%: QAmin = 2 x QWmax

  QAmin = 8 x QWmax

DN (mm)

50% QA (1/s)

75% 
QA (1/s)

DN (mm)

QA (1/s)

30

0.60

1.2

60

4

40

0.75

1.5

70

12

50

0.75

1.5

80

16

60

1.50

3.0

90

22

70

2.25

4.5

100

32

80

3.00

6.0

 

DN

Номинален диаметър

 

QAmin

Минимално количество въздух

 

QWmax

Максимално водно количество

90

3.40

6.8

100

 

3.75

 

7.5

 

Пропускна способност Studor Mini-Vent:7.5 l/s при -250 Pa


Пропускна способност
Studor Maxi -Vent:35 l/s при -250 Pa

Температурен обхват на
Studor клапите :
-40оC до 66оC  

 

 Общи изисквания

        Местоположение: под тоалетните и кухненски умиванници, в подпокривното пространство, в окачения таван, във вентилационна инсталационна кутия в стената, външно 150 mm над водното ниво на най-високо разположения сифон;

        При сгради с повече от един вертикален канализационен клон, когато се изисква отворена връзка с външния атмофререн въздух се препоръчва същият да бъде разположен най-близо до сградното канализационно отклонение;

        При канализационни системи със септична яма се предвижда най-малко една връзка с външния атмофререн въздух.

 

 Клапа STUDOR Maxi-Vent трябва да се монтира:

 

Клапа STUDOR Mini-Vent трябва да се монтира:

след изпитване на канализационната