Системата STUDOR 

Спестете пари и време чрез елиминиране на традиционната вентилационната тръбна мрежа!

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ   

ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Противовакуумните клапи STUDOR са нов различен начин за вентилация на сградните канализационните инсталации, с оглед запазване на водните затвори на сифоните без необходимост от скъпо струващо пременаване през покривите на вентилационните тръби.

    

Мини клапа

При фамилията STUDOR  противовакуумни клапи се използват интелигентни връзки, които осигуряват тяхната широка използваемост.            Макси клапа

Комби-сифон

Изделията STUDOR имат много предимства:

Заместват  традиционната вентилационна мрежа,  спестявят разходи на материали и труд.

Премахват необходимостта от пожаро-спиращи устройства  предотвратяващи "коминния ефект" в тръбите, намаляващи риска от разпространение на огъня между етажите. 

Защитават вътрешноста от проникването на насекоми, чужди предмети и материали чрез специално проектираната за тази цел  решетка.

  САМО
STUDOR ПРЕДЛАГА ТАЗИ ЗАЩИТА!

Премахва риска от течове през пробивите на покрива. Следствие на това е намаляване на застрахователната стойност на сградите.

Премахва необходимостта от видими вентилационни тръби. 

Премахва изпускане на миризми в сградите  и околната среда. 

Осигурява по-голяма свобода на проектиране за инженери, архитекти и ВиК проектанти.

Устойчиви на неблагоприятни климатични фактори. 

Елиминира възможността за запушване на вентилационната система причинена от заледяване, птици и гнездящи животни.  

Елеминира възможността за разрушаване на вентилационните тръби при плъзгане на заледен сняг от покрива. 

Не изискват обслужване, поради това че специално са проектирани да издържат на високи температури и износване.

Продължителен живот - равен на този на канализационната инсталация в която те са монтирани- многократното отваряне и затваряне не влияе върху на тяхното затварящо действие.

Известитилна система за запушване в сградното канализационно отклонение.