За нас

АКВАИНС ЕООД  е компания, която е регистрирана съгласно българското законодателство в  Българската Търговско-промишлена Камера от 1994 г.

 АКВАИНС ЕООД  е частна фирма, която предлага услуги в областта на водните технологии и газоснабдяването. Предмет на дейност на фирмата са консултации, проектиране и строителство с отличен опит при прилагане на най-съвременни технологии.

  Фирмата е разработила редица проекти в областта на:  

·        Селищни и промишлени водоснабдителни системи

·        Селищни и промишлени канализационни системи

·        Пречиствателни станции за питейни води

·        Пречиствателни станции за отпадъчни води

·        Плувни басейни и възстановителни центрове 

·        Сградни ВиК и газови инсталации

·        Опазване на околната среда

     За да подобри и разшири предлаганите услуги Фирмата внася съответното оборудване. Голямо предимство за клиентите е осигуряването на техническото обслужване наред с проектирането и компетентната консултация.  АКВАИНС е изключителен представител за България на  Studor Limited, FLOVAC, Jay R Smith, Todo AB,

Специалистите, които работят във фирмата са високо квалифицирани инженери и икономисти с много добър опит в маркетинга и търговията с компютърни и езикови умения.

Причината за нашия успех и най-важен компонент в дългосрочната ни стратегия е високия професионализъм и себеотдаване. Мултидисциплинарното образование и опит, добрите лични контакти и доброто име на всеки един член ни дава възможност да намерим и реализираме най-добрите решения в областта на водните технологии и газоснабдяването.

Друг важен фактор за нашия успех е сътрудничеството ни с много специализирани фирми и експерти.

Високо качество, отговорност, лоялност - тези принципи са ключовите елементи на нашата визия, които определят нашето  отношение към задълженията ни във всички случаи и по всяко време.

 Акваинс ЕООД има внедрена ТРОЙНО ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА за управление на качеството, здравето и безопастността при работа и околна среда