"АКВАИНС" ЕООД е компания, която е регистрирана през 1994 г. в съответствие с българското законодателство в Българската Търговско-промишлена Камера. Специалистите, които работят във фирмата са високо квалифицирани инженери и икономисти с много добър опит в подготовката, оценка и управление на проекти, проектирането, инвеститорския и строителния надзор, маркетинга и търговията.

Предмет на дейност

АКВАИНС ЕООД е частна фирма с основен предмет на дейността си:

  • Подготовка и оценка на проекти;
  • Проектиране;
  • Консултантски услуги в областта на строителството;
  • Управление на инвестиционни проекти;
  • Търговия;
повече
  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода