За нас

Клиенти и партньори
Лицензи и сертификати
Проекти


АКВАИНС ЕООД  е компания, която е регистрирана през 1994 г. в съответствие с българското законодателство в Българската Търговско-промишлена Камера.

АКВАИНС ЕООД е частна фирма с основен предмет на дейността си:

  • Подготовка и оценка на проекти;
  • Проектиране;
  • Консултантски услуги в областта на строителството;
  • Управление на инвестиционни проекти;
  • Търговия;

Специалистите, които работят във фирмата са високо квалифицирани инженери и икономисти с много добър опит в подготовката, оценка и управление на проекти, проектирането, инвеститорския и строителния надзор, маркетинга и търговията.

Причината за нашия успех и най-важен компонент в дългосрочната ни стратегия е високия професионализъм и себе отдаване. Мултидисциплинарното образование и опит, добрите лични контакти и доброто име на всеки един член ни дава възможност да намерим и реализираме най-добрите решения в областта на водоснабдяването, канализацията и пречистването на води.

Друг важен фактор за нашия успех е сътрудничеството ни с много специализирани фирми и експерти.

Високо качество, отговорност, лоялност - тези принципи са ключовите елементи на нашата визия, които определят нашето  отношение към задълженията ни във всички случаи и по всяко време.

Акваинс ЕООД има внедрена Тройно интегрираа система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околна среда.

  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода