Проекти

Като партньор в ДЗЗД „Сафеж –Акваинс” , Акваинс ЕООД изпълни успешно всички дейности по супервизия на проекта, включващи надзор на проектирането и строителството на колекторите и пречиствателната станция за отпадъчни води и наблюдение на тяхната работа по време на едногодишния период за съобщаване на дефекти на следните подобекти:

  • Строителство на нова градска пречиствателна станция;
  • Разширяване на съществуващата канализационна мрежа от главни колектори заедно с всички съоръжения към тях – преливници, ревизионни шахти, дюкери и др.

Супервизията включва задълженията на Инженера в съответствие с условията на FIDIC за проектиране и строителство – Жълта книга 1999, както и упражняване на строителен надзор по българското законодателство на горепосочения обект, издаване на актове и протоколи по време на строителството съгласно ЗУТ, изготвянето на технически паспорт, Taking over certificate – Сертификат за предаване на обекта и др.


« Назад към всички публикации
  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода