Проекти

Като партньор в ДЗЗД ”Индустриална инфраструктура” Акваинс ЕООД участва успешно при упражняване на строителен надзор на строителството и рехабилитацията на прилежаща и вътрешна инфраструктура в 13 индустриални зони, за които строително-монтажните работи са разделени в четири обособени позиции:

1. ЛОТ 1:
- Община Монтана - Изграждане на нов външен водопровод с дължина 3000 м, включващ водопроводно трасе и водопро-водна шахта;
- Община Враца - Рехабилитация на улици в индустриална зона Враца-3850м; Обновяване на водопровод -1 000 м, канализация -500 м;
- Община Долна Митрополия - Рехабилитация на път с дължина 1600 м и ширина 8 м; - Община Горна Малина - Рехабилитация на пътна отсечка от път III-ти клас до индустриалната зона с дължина 1 200 м.

2. ЛОТ 2:
- Община Генерал Тошево – Рехабилитация и подмяна на водопровод и газопровод, изглаждане на канализация (битова и дъждовна) и др. според заданието.
- Община Стражица- Изграждане на водопровод с дължина 780 м и канализационна мрежа с дължина 780 м; Изграждане на улица с дължина 1 700 м, кръстовище 100 кв.м и паркинг- 4800 кв.м; Улично осветление по част от новата улица.

3. ЛОТ 3:
- Община Бургас - Изграждане локала на довеждаща пътна инфраструктура с дължина 1 000 м, 3 броя кръстовища, тротоар 3 м и уширение за паркинг; Изграждане на водопровод, канализация за битово - фекални води, дъждовна канализация, улично осветление, тръбни мрежи за БТК и интернет по трасето на локалното пътно платно;
- Община Свиленград - Довеждащ водопровод - ф160 с дължина 2030 м; Електрозахранване на индустриална зона от съществуващ трафопост; Изграждане на пътна връзка до индустриалната зона; Изграждане на дъждовна канализация с помпена станция.
- Община Тунджа - Реконструкция на помпена станция с.Кабиле,с.Завой и с.Дражево; Реконструкция напорен водоем/допълнителен водоем с обем 800 м3; Реконструкция тласкателен водопровод от помпена станция за с.Дражево, Кабиле и Завой до напорен водоем; Довеждащ водопровод; Реконструкция хранителен водопровод от напорен водоем до довеждащ водопровод.
- Община Стара Загора - Електрозахранване на индустриална зона от съществуващ трафопост; Изграждане на пътните връзки, пътно мостово съоръжение с отвор 8м и тръбен водосток с отвор 100 см;

4. ЛОТ 4 :
- Община Перник - Рехабилитация на съществуващ довеждащ път до индустриалната зона с дължина 2 700 м и пътно осветление;
- Община Гоце Делчев - Рехабилитация на съществуващи улици в индустриалната зона; Реконструкция на водопровод, канализация и улично осветление по трасетата на съществуващи улици; Събаряне и разчистване на терени в индустриалната зона от съществуващи сгради.
- Община Брезник - Изграждане на канализационна мрежа с дължина 200м по трасето на съществуващ път.


« Назад към всички публикации
  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода